آمار و عملکرد

Search

 

 

سید محی الدین معصومی نیا

سرپرست مدیریت پیشگیری ورفع تخلفات شهری شهرداری ارومیه

نظر سنجی

عملکرد این سازمان را چگونه ارزیابی می کنید؟
ثبت نظر